Misija ir vizija

 Vizija

Stipriausia regioninė jaunimo organizacijų sąjunga, pripažinta jaunimo politikos dalyvė ir patikima socialinė partnerė.

Misija

Jungdami ir atstovaudami aktyviausias Kauno jaunimo organizacijas, identifikuojame ir sprendžiame jaunimui aktualias problemas.

Strateginiai tikslai 2009 – 2013 metams:

  • Efektyvus veiklos administravimas, koordinavimas ir plėtra
  • Jaunimo organizacijų siekių pažinimas ir poreikių tenkinimas
  • Tikslinis atstovavimas bei interesų gynimas

KJOSAS veiklą reglamentuojantys dokumentai:

  • Lietuvos Respublikos Jaunimo politikos pagrindų įstatymas
  • Kauno jaunimo organizacijų sąjungos “Apskritasis stalas” įstatai
  • Kauno jaunimo organizacijų sąjungos “Apskritasis stalas” 2009m.-2013m. strategija
  • Kauno jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ deleguojamų Kauno Jaunimo reikalų tarybos narių rinkimo ir atskaitomybės reglamentas

KJOSAS organizacinė priklausomybė:

  • Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos narė (LiJOT)
  • Aktyviai dalyvauja Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) jaunimo darbo grupės veikloje