KJOSAS apklausa

Š.m. gegužės 14d. vyko neformalus KJOSAS susitikimas su nariais, kurio metu buvo pristatyta jaunimo centro Kauno mieste situacija bei Kauno miesto jaunimo politikos strategija 2013-2019m.. Jaunimo reikalų koordinatorė Margarita Navickaitė informavo organizacijų narius apie sutarčių, dėl konkursą laimėjusių jaunimo projektų, pasirašymą. Taip pat susitikimo metu buvo kalbama apie KJOSAS ir organizacijų-narių komunikaciją. Siekiant dar geriau pažinti ir suprasti organizacijų poreikius vykdoma apklausa, kurią prašome visų organizacijų atstovus užpildyti iki birželio 5d.

KJOSAS narių veiklų apklausa

Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas” vykdo apklausą apie savo narių veiklas ir kviečia užpildyti anketą. Norėdami efektyviau atstovauti savo narius, norime sužinoti apie pagrindines Jūsų veiklas, pasidomėti Jūsų informacijos sklaidos vietomis ir išgirsti su kokiomis problemomis susiduriate.
Pildydami anketą užtruksite ne ilgiau kaip 7 minutes.KJOSAS valdyba ir savanoriai
* Required
Organizacijos pavadinimas *

Anketą pildžiuso asmens vardas ir pavardė *

Įvardinkite buvusius šių metų renginius ir trumpai juos apibūdinkite *

Įvardinkite vykdomus ir būsimus projektus/renginius *

Kokius pagrindinius informacijos sklaidos šaltinius naudojote? *
Trumpai parašykite, kur skelbiate savo veiklą, kviečiate į renginius

Ar esate patenkinti KJOSAS jums suteikiama informacija? *
Jei ne, kokią informaciją pageidautumėte gauti

Kuriuos iš šių informacijos skleidimo būdų naudotumėte savo organizacijai ar renginiams pristatyti? *
  •  
Ar jaučiate poreikį mokymams/seminarams? *
Jei taip, įvardykite temas, kuriomis norėtumėte suorganizuotų mokymų

Kaip dažnai turėtų vykti vadovų klubo susitikimai? *
Kokiomis temomis turėtų vykti paskaitos/darbo grupės ir t.t. Vasaros akademijos metu? *
Tradicinė KJOSAS Vasaros akademija vyks rugpjūčio 31d. – rugsėjo 1d.

Vieta papildomies pastebėjimams, komentarams

Čia prašome pateikti žmogaus atsakingo už informacijos sklaidą Jūsų organizacijoje kontaktus (RsV) *
Vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas

Čia prašome pateikti pirmininko/prezidento ar kito vadovaujančios asmens kontaktus *
Pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas
Čia prašome pateikti pirmininko/prezidento ar kito vadovaujančios asmens kontaktus *
Pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas

Leave a Comment