Įvyko 34-oji LiJOT Asamblėja

Šį savaitgalį, balandžio 13-14 d., Druskininkuose įvyko eilinė Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) Asamblėja, kurioje susirinko beveik 80 jaunimo organizacijų atstovų. Asamblėjos dalyvius sveikino Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrė A. Pabedinskienė ir Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius M. Kuliavas, kurie džiaugėsi jaunimo įsitraukimu į visuomenei ir valstybei svarbių klausimų sprendimo procesus bei linkėjo konstruktyvių diskusijų, sėkmingo bendradarbiavimo ir neišsenkančio entuziazmo.

34-osios LiJOT Asamblėjos metu delegatai darbo grupėse svarstė 4 Asamblėjai teiktus dokumentus, iš kurių trys buvo priimti: pozicija dėl Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai jaunimo politikos srityje, pozicija dėl Lietuvos istorinių tautinių simbolių apsaugos (nepriimta), rezoliucija dėl neformaliojo ugdymo įgyvendinimo Lietuvos savivaldybėse, rezoliucija dėl lytiškumo ugdymo kokybės gerinimo Lietuvoje. Taip pat Asamblėjai buvo teikti ir tvirtinami LiJOT Valdybos ir Kontrolės komisijos parengti Įstatų bei Asamblėjos reglamento pakeitimai.

Norime pasidžiaugti, kad LiJOT Narių gretas papildė dvi naujos Stebėtojos – Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalusis stalas” ir paramos fondas „Jaunimo linija“. Asamblėjos metu buvo atnaujinta LiJOT Valdybos, Kontrolės komisijos bei Jaunimo reikalų tarybos sudėtis. Į Valdybą išrinkti: A. Batulevičienė (vienerių metų kadencijai) (Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas”), E. Sinkevičiūtė (Lietuvos skautija), J. Morkūnas (Jaunimo organizacija DARBAS), M. Gardauskaitė (Jaunųjų konservatorių lyga), V. Kumpis (Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“). Taip pat patvirtinti šie Kontrolės komisijos nariai: A. Sinevičius (Lietuvos šaulių sąjunga), K. Krasauskas (ELSA Lietuva), O. Beriozovas (Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyrius), S. Šeškis (Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“), V. Sabalys (ELSA Lietuva). Ir į LiJOT deleguojamų JRT narių pozicijas buvo išrinkti: A. Ramanauskas (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“), A. Trimonytė (Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“), J. Ignatavičius (Jaunųjų konservatorių lyga), M. Jurgutis (Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“), V. Eidėnas (Lietuvos moksleivių sąjunga).